JU Kulturni centar "Nikola Đurković"
PODACI O TVRTKI: