J.P. Međunardona zrača luka-AERODROM MOSTAR d.o.o.
PODACI O TVRTKI: